regulamin

 

 1. Rezerwacja sali prób lub sesji nagraniowej oznacza, że korzystający akceptują niniejszy regulamin.
 2. Godzina zakończenia próby, to godzina, w której sala jest już pusta i kolejni korzystający mają salę do swojej dyspozycji. Za każde rozpoczęte 5 minut powyżej zarezerwowanego czasu doliczane jest 10 zł.
 3. Korzystający z sal prób zobowiązani są do utrzymania porządku i zamykania za sobą wszystkich drzwi, by jak najmniej dźwięków wydobywało się na korytarz i na zewnątrz.
 4. Statywy na korytarzu dostępne są bez dodatkowej opłaty. Prosimy o odkładanie ich na miejsce.
 5. W razie braku pewności co do użytkowania sprzętu należy wezwać obsługę.
 6. Zauważone awarie i usterki powinny być niezwłocznie zgłaszane.
 7. Korzystający z sal prób zobowiązani są do pokrycia kosztów nieprawidłowego użytkowania sprzętu.
 8. Minimalny czas rezerwacji wynosi 2h.
 9. Zakazuje się stawiania jakichkolwiek napojów na wzmacniaczach.
 10. Wzmacniacze przed włączeniem i wyłączeniem muszą być wyciszone.
 11. Zniżkę na stały termin (próba przynajmniej raz w tygodniu min.2h) w wysokości 5zł za godzinę, można otrzymać wyłącznie rezerwując Stefana, Zenka lub Andrzeja.
 12. Próbę można odwołać bezkosztowo najpóźniej na 48h przed terminem. Odwołanie próby w późniejszym terminie lub niestawienie się w umówionym czasie wiąże się z koniecznością opłacenia pełnej kwoty za zamówioną próbę.
 13. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych.
 14. Obiekt jest w pełni monitorowany.