regulamin

 

 1. Rezerwacja sali prób lub sesji nagraniowej oznacza, że korzystający akceptują niniejszy regulamin.
 2. Sale prób służą do przeprowadzania prób muzycznych – nie ma możliwości organizowania w nich koncertów, jam session, itp. W jednej sali może przebywać maksymalnie 8 osób.
 3. Korzystający z sal prób zobowiązani są do pokrycia kosztów nieprawidłowego użytkowania sprzętu.
 4. Zakazuje się stawiania jakichkolwiek napojów na wzmacniaczach, nawet zakręconych.
 5. Wzmacniacze przed włączeniem i wyłączeniem muszą być ściszane.
 6. Obowiązuje zakaz samodzielnego strojenia perkusji, będącej wyposażeniem studia.
 7. Zauważone awarie i usterki powinny być niezwłocznie zgłaszane.
 8. Korzystający z sal prób zobowiązani są do utrzymania porządku i zamykania za sobą wszystkich drzwi, by jak najmniej dźwięków wydobywało się na korytarz i na zewnątrz.
 9. Minimalny czas trwania próby wynosi 2 godziny.
 10. Próbę można odwołać bezkosztowo najpóźniej na 48h przed terminem. Odwołanie próby w późniejszym terminie lub nie stawienie się w umówionym czasie wiąże się z koniecznością opłacenia pełnej kwoty za zamówioną próbę.
 11. Zniżkę na stały termin (próba przynajmniej raz w tygodniu) w wysokości 20% za salę, można otrzymać wyłącznie rezerwując Stefana, Zenka lub Andrzeja.
 12. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych.